Fitplan

Fitplan is een groepsprogramma waarbij u gedurende 3 maanden intensief wordt begeleid in het verkrijgen van een gezonde leefstijl, door middel van individuele coaching en sporten in groepsverband met andere Fitplan-deelnemers. Vooral door het groepsgebeuren ontstaat een situatie waarin deelnemers elkaar kunnen motiveren en steunen. U traint wekelijks in de Fitplan-groep op woensdagavond van 18.30-19.30uur. De andere sportmomenten kunt u zelf plannen door deel te nemen aan de overige groepstrainingen die Fitwijzer wekelijks aanbiedt of met een eigen trainingsschema in de uren individuele training.

Fitplan start met een uitgebreide intake, waarbij metingen worden verricht van de lichaamssamenstelling (gewicht, lengte, BMI, buikomvang, buikvetgehalte, onderhuids vetpercentage en spierpercentage) en er samen met u doelen worden opgesteld en actiepunten worden omschreven. Er wordt gedurende 12 weken intensief getraind, waarbij er elke 2 weken een nieuw coachgesprek plaatsvindt inclusief het opnieuw meten van de lichaamssamenstelling en er nieuwe actiepunten worden geformuleerd waarmee u weer aan de slag gaat. Het is een plan vooral gericht op actie, op het actief aanbrengen van veranderingen in uw leefstijl.

Fitwijzer verzorgt ook drie workshops over Gezond Leven. Deze drie workshops zijn gratis te bezoeken voor de Fitplan-deelnemer.

U kunt deelnemen aan Fitplan met het Fitplan-abonnement, dat een looptijd van 3 maanden heeft. U betaalt hierbij maandelijks een vast bedrag en dat is inclusief intake, alle 2-wekelijkse coachmomenten, 12 weken training en gratis deelname aan de drie workshops over Gezond Leven.

Kosten Fitplan