Fitplan

Een positieve leefstijlverandering levert veel voordelen op, zoals een goede gezondheid, energie en een lager risico op het krijgen van een ziekte of aandoening.

Aan het hebben van goede voornemens ligt het niet. Veel mensen weten dat gezond leven betekent dat er voldoende bewogen, gezond gegeten en niet gerookt moet worden. Daarbij is het ook nog eens belangrijk om op tijd voor de nodige ontspanning zorg te dragen, je minder druk te maken. Dagelijks worden we enorm in de verleiding gebracht door de aantallen, variaties en het soort van voedselaanbod. Wel of niet gezond leven is blijkbaar een complex gebeuren. Gedragsverandering is moeilijk en het op lange termijn volhouden van een gedragsverandering is zelfs nog moeilijker. 

Tijdens het proces van ouder worden verliest het lichaam cellen en wordt de kwaliteit van de aanwezige cellen ook minder. Dat is een normaal proces, waarbij het verlies van cellen en daarmee afname van de hoeveelheid weefsel, niet is te voorkomen. Wel is het tempo waarin dit gebeurt te beïnvloeden. Hoe slechter we voor onszelf zorgen, hoe sneller de achteruitgang zal verlopen.

De kwaliteit van de aanwezige cellen is heel goed op een positieve manier te beïnvloeden, met name door te bewegen. Een gezonde, actieve leefstijl draagt bij aan een normaal tempo van het verouderingsproces en daarmee aan een vitaler leven.

Fitwijzer biedt met Fitplan ondersteuning in het verbeteren van de leefstijl. Deelnemers worden intensief begeleid op gebied van een gezond voedingspatroon en het verkrijgen van een goede lichamelijke conditie.

 

Workshops

Om de juiste keuzes te kunnen maken is kennis noodzakelijk. Kennis over wat een gezond leefpatroon nou eigenlijk inhoudt en hoe dit verkregen en behouden kan worden. Deze kennis wordt aangeboden in de vorm van presentaties en workshops. Hieraan kan worden deelgenomen op basis van inschrijving, op het moment dat er een presentatie of workshop op de agenda staat. 

 

Intake

Vooraf aan het programma vindt met alle deelnemers een individuele, uitgebreide intake plaats, een coachgesprek, waarbij de bestaande leefstijl in kaart wordt gebracht, er metingen plaatsvinden van de lichaamssamenstelling en doelen worden geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. 

 

Sportplusabonnement

Aan Fitplan kan worden deelgenomen met het Sportplusabonnement. Dit abonnement heeft een looptijd van 1 maand en kan steeds met 1 maand verlengd worden, net zolang u zelf wilt blijven deelnemen. Elke maand vindt er een individueel coachgesprek plaats, waarbij de vorderingen in kaart worden gebracht en er nieuwe doelstellingen worden geformuleerd voor de daarop volgende maand. Dit coachgesprek is onderdeel van het sportplusabonnement, naast het deelnemen aan de sportlessen.