Tarieven

Sportabonnement

Om aan de groepstrainingen en individuele trainingsuren deel te kunnen nemen koopt u een abonnement bij Fitwijzer. Het betreft een abonnement per maand, dat stilzwijgend wordt verlengd tenzij u het stopzet. Hiermee kunt u deelnemen aan alle trainingen die wij aanbieden. De lessen zijn echter wel beperkt met een maximaal aantal deelnemers. Om deel te nemen is inschrijving via het programma Eversports, dat Fitwijzer hiervoor gebruikt, verplicht.

De kosten voor het Sportabonnement bedragen  € 38,50 per maand.

 

SportPlus abonnement

Deelname aan de programma’s Hersteltraining en Vitaal&Fit gaat via het SportPlus abonnement. Het betreft een abonnement per maand, dat stilzwijgend wordt verlengd tenzij u het stopzet. Met dit abonnement kan aan alle sportactiviteiten worden deelgenomen, die Fitwijzer wekelijks aanbiedt. Naast het trainen vindt er ook elke maand een individueel evaluatie/coachgesprek plaats. De gestelde doelen worden hierbij geëvalueerd en alle metingen, zoals die bij de intake zijn verricht, worden herhaald. 

De kosten voor het SportPlusabonnement bedragen € 68,50 per maand. 

 

Intake Hersteltraining en Vitaal&Fit

Beide programma’s starten met  met een uitgebreide intake van een uur. Hierbij wordt een medische vragenlijst afgenomen, een lichamelijk onderzoek gedaan bij klachten en/of beperkingen in het bewegen, een meting verricht van de lichaamssamenstelling en een aantal fysieke kracht- en/of inspanningstesten gedaan.

Vervolgens worden met u de doelen bepaald voor de lange en korte (4 weken) termijn.

De kosten voor deze intake zijn eenmalig en bedragen € 76,-