Tarieven

Sportabonnement

Om aan de groepstrainingen en individuele trainingsblokken deel te kunnen nemen koopt u een abonnement bij FitWijzer. Het betreft een abonnement per maand, dat stilzwijgend wordt verlengd tenzij u het stopzet. Hiermee kunt u onbeperkt deelnemen aan alle trainingen die wij aanbieden. De groepslessen zijn echter wel beperkt met een maximaal aantal deelnemers.

De kosten voor het sportabonnement bedragen  € 36,50 per maand.

SportPlusabonnement

Normaal sportabonnement met individuele test- en coachingconsulten. Tijdens een consult worden metingen/testen uitgevoerd en worden individuele doelen besproken. Elk abonnement wordt per 2 maanden aangegaan.

De kosten voor het sportplusabonnement bedragen € 59,- per maand.

* SportPlus – LifeFit

* SportPlus – VitaalFit

 

X-Fittt

Deelname aan het X-Fittt programma gaat via een apart abonnement, dat gedurende 3 maanden met een deelnemer wordt aangegaan. Het X-Fittt  totaalpakket kost € 339,- ofwel € 113,- per maand.

 

Fysiotherapie

De kosten voor fysiotherapeutische zorg zijn vrijgesteld van BTW.

FitWijzer heeft geen contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorgverzekeraar mogelijk niet het volledige bedrag zal vergoeden.  Zorgverzekeraars hanteren naturapolissen en restitutiepolissen. Binnen een naturapolis wordt de behandeling, verricht door een niet-gecontracteerde fysiotherapeut, niet volledig vergoed. Meestal betreft dit een vergoeding van 75% of meer, afhankelijk van het gehanteerde tarief door de fysiotherapeut. Heeft u een restitutiepolis, dan wordt ook de behandeling door een niet-gecontracteerde fysiotherapeut volledig vergoed conform uw polisvoorwaarden. Bij een restitutiepolis heeft u dus echt vrijheid van keuze.

U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar informeren welk bedrag vergoed wordt, wanneer u behandeld wordt door een niet-gecontracteerde fysiotherapeut.

Coderingen, omschrijving, duur en kosten van de verschillende behandelmogelijkheden:

Behandelcode Behandeling Duur (min.) Tarief (€)
1000 Individuele zitting fysiotherapie 30 30, –
1001 Individuele zitting fysiotherapie aan huis 45 35,-
1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening 45 35,-
1864 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing 45 35,-
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief rapport 60 45, –
1311 Groepszitting behandeling fysiotherapie 2 personen 60 31, –
1312 Groepszitting behandeling fysiotherapie 3 personen 60 22, –
1313 Groepszitting behandeling fysiotherapie 4 personen 60 17, –
1314 Groepszitting behandeling fysiotherapie 5 – 10 personen 60 14, –