Herstel & Prestatie

Als we het weefsel waar ons bewegingsapparaat uit bestaat, zoals spieren, pezen, botten en andere bindweefselstructuren, willen herstellen en versterken is bewegen noodzakelijk. Zelfs overbelasten, dus stelselmatig over de grens belasten, is noodzakelijk. Belangrijk hierbij is om de juiste belastingsprikkels te geven, waardoor er geen verdere beschadiging optreedt en er sprake is van een verbetering van de prestatie van het weefsel.

Herstel & Prestatie is een programma, waarbij u wordt begeleid door niet meer praktiserend sportfysiotherapeut en manueel therapeut Cora van Heerde, met een aangepast trainingsprogramma, dat steeds in de tijd wordt aangepast en verzwaard, zodat er stap voor stap verbetering van functioneren optreedt.

Dit programma kan gestart worden als hersteltraining wanneer u herstellende bent van een blessure of een chronische aandoening heeft of het kan gestart worden als een training om de fysieke (sport)prestatie te verbeteren. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld meer kracht of meer snelheid.

 

Intake

Vooraf aan het programma vindt eerst een uitgebreide intake plaats, waarbij de eventueel bestaande klachten in beeld gebracht worden, er een inspanningstest wordt verricht en er doelen worden opgesteld voor de lange en korte termijn (3 tot 4 weken), wat zou u graag willen verbeteren en welke mogelijkheden kunnen wij wel of niet bieden. Aan de hand van de uitkomsten van deze intake wordt een eerste trainingsprogramma opgesteld.

 

Sportplusabonnement

Aan het programma Herstel & Prestatie kan worden deelgenomen met het Sportplusabonnement. Dit abonnement heeft een looptijd van 1 maand en kan steeds met 1 maand verlengd worden. Elke maand vindt er een individueel consult plaats, waarbij de vooruitgang in kaart wordt gebracht en er eventuele nieuwe doelstellingen worden geformuleerd voor de daarop volgende maand. Dit maandelijkse consult en de deelname aan de trainingen zijn onderdeel van het sportplusabonnement.