Overdenkingen

Aan het einde van het jaar, zo in november, wordt de beroepsgroep waar ik deel van uitmaak, de fysiotherapeuten, een beetje onrustig. Er verschijnen teksten via social media over de paketten van de verschillende zorgverzekeraars, met de vraag hoe de vergoeding voor de fysiotherapie is geregeld, welke zorgverzekeraar zouden wij onze cliënten aanraden? Dit begrijp ik nooit zo goed. Waarom doen wij dat? Zijn wij dan zo afhankelijk van die zorgverzekeraars? Of denken we dat we afhankelijk zijn? Zijn we gewoon erg aardig door het werk van de verzekerden, onze (toekomstige) cliënten, over te nemen. Mijn idee is, stop ermee. Doe je werk, doe dit goed en geef een zorgverzekeraar de kans om jouw behandeling in hun pakket op te mogen nemen, mits zij aan jouw voorwaarden en aan die van de hele beroepsgroep, kunnen en willen verdoen. Dan hou je zelf de regie, zoals het hoort als ondernemer in de zorg. Kwaliteit heeft een prijs. En kwaliteit verbetert wanneer we ons eigen vak serieus nemen, onderzoek doen en concurrentie als kans zien in plaats van een bedreiging.

Ik teken dus wederom geen contracten met zorgverzekeraars.

Heeft dat gevolgen? Nou voor de kwaliteit van mijn handelen niet, voor mijn prijs een beetje, voor de vergoeding van mijn behandeling wat meer en voor mijn plezier in het vak heel veel. Zorgverzekeraars hanteren natura- en restitutiepolissen. Met een restitutiepolis heeft de cliënt echte vrijheid van keuze, want de behandeling van niet-gecontracteerde zorgverleners wordt hierbij vergoed conform de polisvoorwaarden. Een naturapolis vergoedt alleen gecontracteerde zorg conform de polisvoorwaarden. Niet-gecontracteerde zorgverleners worden minder vergoed. Door het nog steeds bestaan van artikel 13 in de zorgverzekeringswet, zijn zorgverzekeraars verplicht een redelijk bedrag te vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Wat is redelijk? Er mag geen financiële drempel zijn voor cliënten om een keuze te maken tussen een gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener. En daar zit natuurlijk een knelpunt, want die drempel is hoog of minder hoog afhankelijk van het eigen inkomen.

De minister van zorg, op dit moment mevrouw Schippers, zegt dat er voor iedereen een vrije keus is, omdat zorgverzekeraars met vrijwel alle zorgverleners een contract hebben en artikel 13 daarom wel verwijderd kan worden. In dat laatste geval zullen zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg binnen de naturapolis niet meer vergoeden. Gelukkig heeft de Eerste Kamer hier een stokje voor gestoken. Vrijheid van keuze, het recht op vrijheid van verkeer, is een grondrecht. Laten we dat zo houden!