VitaalFit

Tijdens het proces van ouder worden verliest het lichaam cellen en wordt de kwaliteit van de aanwezige cellen ook minder. Dat is een normaal proces, waarbij het verlies van cellen en daarmee afname van de hoeveelheid weefsel, niet is te voorkomen. Wel is het tempo waarin dit gebeurt te beïnvloeden. Hoe slechter we voor onszelf zorgen, hoe sneller de achteruitgang zal verlopen.

De kwaliteit van de aanwezige cellen is heel goed op een positieve manier te beïnvloeden, met name door te bewegen, maar ook door een gezond voedingspatroon. 

Omdat het niet altijd lukt om dit zelf op de rit te krijgen en te houden biedt Fitwijzer leefstijlbegeleiding aan via het programma VitaalFit. Dit is een programma dat steeds voor 2 maanden kan worden gestart en verlengd, net zolang een deelnemer dit wenst.

VitaalFit start met een uitgebreide intake, waarbij de deelnemer wordt getest op lichaamssamenstelling, spierkracht, uithoudingsvermogen, balans en beweeglijkheid. De bestaande leefstijl wordt beoordeeld en besproken. Aan de hand van de uitkomsten en de doelen die gesteld zijn, wordt een trainingsschema op maat gemaakt en worden deelnemers in hun voedingspatroon begeleid door middel van een Foodapp. In de Foodapp wordt dagelijks genoteerd wat er gegeten en gedronken wordt, waardoor er een beter inzicht ontstaat in het bestaande voedingspatroon en er op advies van de coach wijzigingen in aangebracht  kunnen worden. De coach kan namelijk meekijken in uw Foodapp en u van persoonlijk advies voorzien.

Er wordt 2 x per week getraind in de groep van deelnemers aan het VitaalFit programma, op maandag en donderdag van 13.30 - 14.30 uur.  Ook is het altijd mogelijk om vaker per week te trainen door het eigen trainingsprogramma tijdens de individuele trainingsuren uit te voeren of mee te doen aan de 60+ Sport groepslessen.

Na 6 weken worden de testen herhaald. Hiervoor wordt met elke deelnemer een individuele afspraak gemaakt. Na afloop wordt dan besproken of iemand het programma met 2 maanden wil verlengen of niet. Bij verlenging worden nieuwe doelstellingen bepaald, het programma waar nodig aangepast en wordt een nieuw coachgesprek gepland weer over 6 weken.

Om de juiste keuzes te kunnen maken is kennis noodzakelijk. Kennis over wat een gezond leefpatroon nou eigenlijk inhoudt en hoe dit verkregen en behouden kan worden. Deze kennis wordt aangeboden in de vorm van presentaties en workshops. Hieraan kan worden deelgenomen op basis van inschrijving, op het moment dat er een presentatie of workshop op de agenda staat.

Aan VitaalFit kan worden deelgenomen met het Sportplus abonnement. Dit abonnement heeft steeds een looptijd van 2 maanden.

Een intensieve begeleiding voor de 60-plusser, waardoor fitheid en vitaliteit toeneemt, de kans op ziekte en/of beperkingen afneemt en er zo lang mogelijk een actief leefpatroon blijft bestaan.