LifeFit

Een positieve leefstijlverandering levert veel voordelen op, zoals een goede gezondheid, energie en een lager risico op het krijgen van een ziekte of aandoening.

Aan het hebben van goede voornemens ligt het niet. Veel mensen weten dat gezond leven betekent dat er voldoende bewogen, gezond gegeten en niet gerookt moet worden. Daarbij is het ook nog eens belangrijk om op tijd voor de nodige ontspanning zorg te dragen, je minder druk te maken. Gedragsverandering is moeilijk en het op lange termijn volhouden van een gedragsverandering is zelfs nog moeilijker. 

Fitwijzer biedt met het programma LifFit ondersteuning in het verbeteren van de leefstijl. Kleine stapjes van verandering, gedurende een lange periode. Net zo lang als nodig is om op het pad van uitdagingen, weerstanden en terugvalmomenten te blijven en het doel van een blijvende gedragsverandering te realiseren. 

LifeFit start met een uitgebreide intake, waarbij de bestaande leefstijl in kaart wordt gebracht, er metingen plaatsvinden van de lichaamssamenstelling en doelen worden geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. Vervolgens starten de deelnemers met trainen en wordt de dagelijkse voeding ingevoerd in een Foodapp. Hier wordt feedback op gegeven. Elke 6 weken wordt een nieuwe meting gepland inclusief een coachgesprek.

Aan LifeFit kan worden deelgenomen via het SportPlus-abonnement, dat steeds voor 2 maanden wordt aangegaan. Dit abonnement kan onbeperkt verlengd worden met steeds weer 2 maanden.

LifeFit is heel goed te volgen na afloop van het X-Fittt programma.