LifeFit

Een positieve leefstijlverandering levert veel voordelen op, zoals een goede gezondheid, energie en een lager risico op het krijgen van een ziekte of aandoening.

Aan het hebben van goede voornemens ligt het niet. Veel mensen weten dat gezond leven betekent dat er voldoende bewogen, gezond gegeten en niet gerookt moet worden. Daarbij is het ook nog eens belangrijk om op tijd voor de nodige ontspanning zorg te dragen, je minder druk te maken. Dagelijks worden we enorm in de verleiding gebracht door de aantallen, variaties en het soort van voedselaanbod. Wel of niet gezond leven is blijkbaar een complex gebeuren. Gedragsverandering is moeilijk en het op lange termijn volhouden van een gedragsverandering is zelfs nog moeilijker. 

Fitwijzer biedt met het programma LifeFit ondersteuning in het verbeteren van de leefstijl. Deelnemers worden intensief begeleid op gebied van een gezond eetpatroon en het verkrijgen van een goede lichamelijke conditie. Om de juiste keuzes te kunnen maken is kennis noodzakelijk. Kennis over wat een gezond leefpatroon nou eigenlijk inhoudt en hoe dit verkregen en behouden kan worden. Deze kennis wordt aangeboden in de vorm van presentaties en workshops. Hieraan kan worden deelgenomen op basis van inschrijving, op het moment dat er een presentatie of workshop op de agenda staat. 

LifeFit duurt steeds 2 maanden en kan na elke periode weer met 2 maanden verlengd worden. Net zo lang als nodig is om op het pad van uitdagingen, weerstanden en terugvalmomenten te blijven en het doel van een blijvende gedragsverandering te realiseren. 

Vooraf aan het programma vindt met alle deelnemers een individuele, uitgebreide intake plaats, een coachgesprek, waarbij de bestaande leefstijl in kaart wordt gebracht, er metingen plaatsvinden van de lichaamssamenstelling en doelen worden geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. 

Vervolgens start de deelnemer met trainen en wordt dagelijks een Foodapp gebruikt om inzicht te krijgen in het bestaande voedingspatroon en dit te wijzigen na feeback van de coach. De coach kan namelijk meekijken in de Foodapp en u direct aanwijzingen geven.

Na 6 weken vanaf de start vindt opnieuw een individueel coachgesprek plaats, worden de metingen herhaald en de gestelde doelen besproken. Daarna kunt u besluiten het programma met opnieuw 2 maanden te verlengen of ermee te stoppen.

Het trainen kan plaatsvinden met een eigen trainingsprogramma op maat tijdens de uren "Personal Training" of u kunt meedoen aan de "Intervaltrainingen". 

Aan LifeFit kan worden deelgenomen met het Sportplus abonnement. Dit abonnement heeft een looptijd van 2 maanden.